ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
01.11.2010 993I1I10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA0507671008 іменні прості Бездокументарна Іменні 8.760 5147016 45087860.160 100.0000000
Опис Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 5147016шт. Номiнал одного цiнного папера 8.76 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось.Торгiвля акцiями на бiржi у 2011 роцi не вiдбувалася. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру лiстингу не проходили. Заяву на допуск до лiстингу не подавали. Делiстинг не здiйснювали. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 року було прийняте рiшення щодо змiни найменування на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД".