ПрАТ "АП "Укрбуд"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 85303
3.1.5. Область, район Донецька область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Красноармiйськ
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Днiпропетровська,31

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А 01 № 269771
3.2.2. Дата державної реєстрації 30.05.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Красноармiйської мiської ради Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 45087860.16
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 45087860.16

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ ДФ "Кредитпромбанк"
3.3.2. МФО банку 335593
3.3.3. Поточний рахунок 26008398006481
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
45.20  ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 
46.71  ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ТВЕРДИМ, РIДКИМ, ГАЗОПОДIБНИМ ПАЛИВОМ I ПОДIБНИМИ ПРОДУКТАМИ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортомАГ № 59054716.06.2011Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Мiнiстерства транспорту та зв'язку Українистрок дiї - необмежений
Опис:
Лiцензiя отримана для здiйснення основного виду дiяльностi. Товариство має лiцензiю на надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)та згiдно якої дозволенi наступнi види робiт: - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення пасажирiв легковими автомобiлями на замовлення. Попередня лiцензiя була замiнена у зв'язку зi змiною найменування товариства.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента