ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11.2010993/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA0507671008Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні8.76514701645087860.16100
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 5147016шт. Номiнал одного цiнного папера 8.76 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось.Торгiвля акцiями на бiржi у 2013 роцi не вiдбувалася. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру лiстингу не проходили. Заяву на допуск до лiстингу не подавали. Делiстинг не здiйснювали. Розміщення акцій закрите. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 року було прийняте рiшення щодо змiни найменування з Закрите акцiонерне товариство "Красноармiйське автопiдприємство "УКРБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД".