ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А 01 № 269771
3. Дата проведення державної реєстрації 30.05.1994
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 45087860.16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 830
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.41" - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

45.20" - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"

46.71" - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ"

10. Органи управління підприємства

Не заповнюється акціонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ ДФ "Кредитпромбанк"
2) МФО банку 335593
3) Поточний рахунок 26008398006481
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н