ПрАТ "МЕТІНВЕСТ ПВ"

Код за ЄДРПОУ: 01236070
Телефон: (06239) 2-17-33, 2-10-12
e-mail: office@ap-ukrbud.com
Юридична адреса: 85303, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 31
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31714676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2738, 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 386, П, 000386, 25.04.2013, до 28.07.2021 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора Умовно-позитивна